Черна гора- изкачване на първенеца на Динарските Алпи връх Езерце