Банкови сметки и плащания

Банкови сметки и плащания

Важно! 

Плащането трябва да бъде извършено до 24ч. след резервацията!

В противен случай мястото няма да бъде гарантирано. Благодарим за разбирането.

Нашата система за плащане работи със “Stripe“

Банков превод към ДСК  банка
Получател: “Кемпфайър БГ“ ЕООД
BIC Code: STSABGSF
BG79STSA93000025511026

Бaнков превод от каса на “Easy Pay“ – използва се същата банкова сметка!